skip to Main Content

Omgaan met terugval. Ben jij nog op de juiste weg?


Het is een normaal proces om bij verandering soms terug te vallen in oud gedrag. Het oude gedrag is immers het automatische patroon. De kunst is het nieuwe gedrag te maken tot een automatisch patroon, waarover je niet meer hoeft na te denken. Dit gaat met vallen en opstaan.

Pak je ritme zo snel mogelijk weer op!
Wat kun je doen als je merkt dat je in je oude gewoonte vervalt? Pak je ritme zo snel mogelijk weer op! Terugval is menselijk en niet erg. Daarbij is het ontzettend leerzaam. Ga voor jezelf na op welke momenten je het moeilijk vindt je nieuwe gewoonte vol te houden. In welke situatie heb je het moeilijk? Beschrijf deze situatie zo precies mogelijk. Bijvoorbeeld: Op welk tijdstip van de dag is dat, wat gebeurt er dan, wie zijn erbij, waar ben je, wat denk je?

Vermijd doemdenken
Niet alles is verloren als je een keer een taartje eet of je niet aan de afspraken houdt die je met jezelf hebt gemaakt. Vermijd dan ook het strenge denken en de gedachte dat het nu toch geen zin meer heeft en alles verloren is. Oké, je bent even van je pad afgeweken, maar dat is nog geen reden dan maar door te lopen. Terug naar de hoofdroute en gewoon door op de nieuw ingeslagen weg. Je kan het!!

Verzin strategieën om met moeilijke momenten om te gaan
Ga aan de slag met de momenten waarop je het lastig vindt het nieuwe gedrag vol te houden. Stel jezelf de volgende vragen: Wat kan je in zo’n situatie doen? Wat kan je doen om deze situatie te voorkomen? Wie kun je in deze situatie om steun vragen? Schrijf deze strategieën op en pas ze toe als je voelt dat de situatie je ontglipt.

Zie terugval als een kans iets over jezelf te leren
Wat leidde ertoe dat je terugviel in oud gedrag? Wat was de aanleiding? Als je achteraf op de situatie terugkijkt, waren er dan al signalen of tekens die erop duiden dat je dreigde terug te vallen in oud gedrag? Hoe meer je op een dergelijke manier je eigen gedrag onderzoekt, hoe beter je dit helpt risicosituaties te herkennen en strategieën in te zetten om hiermee om te gaan. En kom je er even helemaal niet meer uit? Sta dan weer even stil bij wat je wil bereiken en waarom dit zo belangrijk voor je is.

Back To Top