skip to Main Content

De manier waarop je bent verwekt, bent gedragen en bent geboren, vormen je tot wie je bent. Invloeden in deze periode zijn bepalend voor de rest van je leven.

Dat ontdekte grondlegger Erna Rensen in deze nieuwe methode die Czb heet. Czb is de afkorting van Conceptie, zwangerschap en bevalling. In haar meer dan 25 jaar ervaring, legde Erna verbanden tussen foetus embryo baby en de emoties en gebeurtenissen die de moeder meemaakt. Deze emoties en gebeurtenissen worden 1 op 1 doorgegeven aan de foetus.

Dit stemt tot na denken

We weten allemaal dat roken, drugs, ongezond eten en stress tijdens de zwangerschap negatieve invloed heeft op de gezondheid van het ongeboren kind.
Maar Erna ontdekte dat de manier waarop je bent geboren invloed heeft op jouw gedrag, op jouw gevoelens, emoties, gedachten, lichamelijke reacties en zelfs op hoe je reageert in relaties met anderen.

Gedrag dat in eerste instantie niet ‘logisch’ lijkt, is niet meer zo onlogisch wanneer je ontdekt dat gedrag een gevolg is van wat je hebt ervaren tijdens de Czb periode.

In je leven kun je door bepaalde situaties intens worden geraakt. Situaties waarbij je wordt overvallen door gedachten, emoties of lichamelijke reacties zonder te begrijpen wat er precies gebeurt en hoe dit kan. Waarom gebeurt dit nou toch? Hoe valt dit uit te leggen? Je zou het wel van je af willen zetten, maar je hebt er weinig tot geen controle over en het blijft je bezighouden. Het blijft gebeuren, elke keer weer opnieuw. Bijvoorbeeld jouw relatie met voeding. 

Dit soort ervaringen leveren veel stress op en lijken als een rode draad door jouw leven te lopen. De kans is groot dat deze ervaringen in verband kunnen worden gebracht met hele vroege ervaringen. Met ervaringen van jouw Czb periode. Omdat we ons deze periode niet bewust kunnen herinneren, kunnen we huidige ervaringen die daar mee te maken hebben lastig plaatsen.

Iedereen gaat anders om met emotionele ballast. Misschien eet of drink je onbewust om ongewenste emoties niet te voelen. Of eet je om een leegte te vullen, een gemis te compenseren of letterlijk een schild te creëren dat je moet beschermen voor de boze buitenwereld. 

De drang om te blijven eten neemt op een gegeven moment het verstandig handelen over. Het enige dat dan wel kan helpen is om te ontdekken welke onverwerkte emoties, welke behoeftes ten grondslag liggen aan jouw ongecontroleerde eetgedrag.
En deze grondslag kan dus al liggen bij jouw geboorteverhaal.

Deze onverwerkte emoties zitten opgeslagen in jouw cellen. Als jij die niet kunt uiten, maar onderdrukt, zetten deze stoffen zich vast. Dit noemt men cel geheugen. Zo’n cel geheugen kan jaren later leiden tot bijvoorbeeld jouw strijd met voeding,  je lichaam en andere klachten.

Alle indrukken die jij hebt opgedaan tijdens conceptie, zwangerschap en geboorte ( CZB) hebben grote invloed op de rest van je leven.

CZB sessie

Tijdens deze CZB sessie gaan we  jou eigen Czb verhaal vertalen naar het dagelijks leven, zodat ontbrekende puzzelstukjes in jouw levensverhaal op hun plek kunnen vallen. Ook jouw kwaliteiten en talenten komen hierbij aan het licht.

Kunnen plaatsen waarom je ervaart wat je ervaart en erkend worden in je gevoelens. Maar ook begrijpen waarom je doet zoals je doet. Daardoor zicht krijgen op wat je kunt doen. Tijdens deze CZB sessie krijg je diepe inzichten en handvatten om vanuit inzicht en begrip weer vat op de situatie te krijgen.

Deze nieuwe kijk op pril leven zal je versteld doen staan.

CZB sessie 120 minuten
€ 100,-

Mijn eigen CZB verhaal. 

Wat ben jij groot zeg! Wat heb ik dat vaak gehoord in mijn leven. De eerste ervaring met “groot zijn” begon al in de baarmoeder van mijn moeder. Mijn moeder kreeg zwangerschapsdiabetes. Baby’s van moeders met zwangerschapsdiabetes zijn vaak te groot bij de geboorte, waardoor de bevalling moeilijker kan zijn.

Om geen verdere risico’s te nemen en ervoor te zorgen dat ik niet nog groter zou worden is mijn moeder op de uitgetelde datum ingeleid om de bevalling kunstmatig op gang te brengen. De bevalling verliep voorspoedig en ik was een gezonde baby van 10 pond en 54 cm! Mijn trotse ouders en zus waren dol gelukkig met mij.

Het thema “groot’ liep als een rode draad door mijn leven. Ik kreeg er vaak opmerkingen over. Doordat ik zo groot was zag ik er ook ouder uit dan mijn leeftijdgenoten.
Ik ben groot gaan associëren met niet voldoen aan de verwachtingen. Met de overtuiging: Ik ben niet goed genoeg.

Ik durfde mijzelf niet te laten zien. Ook op school niet. Ik wilde zo graag mee doen met de rest van de klas, maar durfde niet. Ik was bang dat andere kinderen niet met mij wilde spelen. Mijn moeder heeft me heel vaak mij bij de hand genomen om zo contact te kunnen maken met andere kinderen. Mijn eigen angsten waren heel vaak ongegrond maar vanbinnen voelde ik mij een onzeker klein meisje die nog niet toe was voor de grote buitenwereld. Ik ben me gaan aanpassen om erbij te horen. Ik hou me wel groot. Mijn grote buitenkant kwam niet overeen met dat onzekere kleine meisje die ik mij van binnen voelde.

Door me steeds aan te passen aan de wensen en verwachtingen van anderen zijn mijn eigen gevoelens, behoeften en meningen in de verdrukking geraakt. Hierdoor heb ik in mijn jeugd een schijn-ik ontwikkelt, dat aan de buitenkant de rol speelde van een aangepast meisje die zo goed mogelijk probeerde te voldoen aan de mening en verwachtingen van anderen. Door dit aangepaste gedrag was ik als kind vaak boos, tegendraads en opstandig. Ik heb mijn gevoelens heel lang bewust of onbewust weten te
onderdrukken maar uiteindelijk bleven ze roepen om erkenning totdat ze aandacht kregen en ik begreep waar ze vandaan kwamen. Hierdoor kwam de weg vrij voor verandering. Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ze mij hebben geholpen in mijn proces. Zij hebben mij het leven uit hun liefde gegeven. Nu kan ik het ook in liefde ontvangen. Mijn overtuiging: ‘Ik ben niet goed genoeg’ is verandert naar: ‘Ik mag er zijn’!

Mijn gedrag was eigenlijk heel logisch toen ik mijn zwangerschap, geboorte verhaal ging begrijpen.  

 

Back To Top